Språkval
  • Ägarförhållande

Nedan anges Copperstone Resources största aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den 16 maj 2017.

  Aktieägare
B-aktier
Röster i %
  Svenska Handelsbanken 18 970 942 8,4
  Avanza Bank ** 17 896 794 7,9
  Swedbank 14 985 872 6,6
  Nordnet Bank ** 14 771 636 6,5
  Michael Mattsson * 14 225 843 6,3
  Björn Israelsson 11 000 000 4,9
  Nordea Bank 6 297 072 2,8
  SEB 6 174 015 2,7
  Den Danske Bank 5 568 043 2,5
  Niclas Löwgren * 3 731 157 1,6
  ÖVRIGA 112 774 940 49,8
  SUMMA 226 396 314 100
 
* Inkl. kapitalförsäkringar
** Exkl. kapitalförsäkringar för *


Webbdesign: Presens.nu