Språkval
  • Finansiell kalender


25 april 2017
Publicering av årsredovisning för 2016

16 maj 2017
Publicering Q1-rapport, årsstämma

24 augusti 2017
Publicering halvårsrapport och Q2-rapport

23 november 2017
Publicering niomånadersrapport och Q3-rapport

22 februari 2018
Publicering bokslutskommuniké 2018 och Q4-rapport 2017
Webbdesign: Presens.nu