Språkval
  • Affärsidé & strategi

Affärsidé
Copperstone Resources affärsidé är att bidra till utvecklingen av svenska mineralföre­komster genom att identifiera och utveckla mineraltillgångar till producerande gruvor på ett långsiktigt hållbart sätt i nära samspel med det lokala samhällets övriga intres­sen. Bolaget fokuserar sin verksamhet främst mot bas- och ädelmetallförekomster i Nor­den.

Strategi
Copperstone Resources strategi är att, baserat på den omfattande geologiska databa­sen som bolaget besitter, genom egen prospekteringsverksamhet eller genom förvärv systematiskt, innovativt och uthålligt utveckla identifierade mineraltillgångar till att utgöra grunden för lönsam gruvproduktion. Verksamheten inriktas inledningsvis på att utveckla Copperstoneprojektet i Norrbottens län.

Målsättning
Copperstone skall inom 3 till 5 år startat minst en producerande gruva inom Cop­perstoneområdet samt startat eller förvärvat minst ett nytt gruvutvecklingsprojekt inom Norden.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Webbdesign: Presens.nu