Språkval

PRESSMEDDELANDE

Publicerad 2011-04-28

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009 - 31 december 2010

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.

 

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tillförordnad VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

Christer Lindqvist, styrelseordförande
Tfn: 070-591 04 83
E-post: christer.lindqvist@linrocapital.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011 beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.
Webbdesign: Presens.nu