Språkval
  • Förteckning över våra beviljade tillstånd

  • Uppd. 2017-03-23BEARBETNINGS-
KONCESSION
Län
GILTIGT
FRÅN
GILTIGT
TILL
AREA (HA)
Svartliden K nr 1 Norrbottens län
2000-12-27
2025-12-27
35,97
Tvistbogruvan K nr 1 Dalarnas län
2012-04-17
2037-04-17
11,42
Eva K nr 1 (ansökt 2007-09-14) Norrbottenslän    
34,25
BK = 2 beviljade (47,39 ha) + 1 ansökt (34,25 ha)
81,64


UNDERSÖKNINGS-
TILLSTÅND
Län
GILTIGT
FRÅN
GILTIGT
TILL
AREA (HA)
Såggården nr 1 Dalarnas län 2013-06-12 2016-06-12 200,00
Tomtebo nr 100 Dalarnas län 2014-04-16 2017-04-16 81,00
Tvistbo nr 400 Dalarnas län 2014-04-25 2017-04-25 236,71
Tomtebo nr 101 Dalarnas län 2014-05-28 2017-05-28 188,00
Sandberget nr 200 Norrbottens län 2015-10-03 2018-10-03 19,19
Sandberget nr 300 Norrbottens län 2015-10-03 2018-10-03 18,7
Sandberget nr 100  Norrbottens län Undersökningstillstånd gäller tills Eva K nr 1 är giltigt beslut 8 074,14
Svartliden nr 1001  Norrbottens län Undersökningstillstånd gäller tills Eva K nr 1 är giltigt beslut 443,83
8 UNDERSÖKNINGSTILLSTÅN
 
AREA (HA)
9 261,57
 

Webbdesign: Presens.nu